Φουσκωτά Apokotos
Συγκεντρωτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Τιμές Φουσκωτών

Αναλυτικές πληροφορίες (τεχνικά χαρακτηριστικά & τιμές) για όλα τα Φουσκωτά "Απόκοτος".

Εξοπλισμός Φουσκωτών

Βάση τέντας
Ενισχυμένη χούφτα

Φουσκωτό με δάπεδο πηχάκι - 2,00m

Μήκος: 2,00m
ΠΑΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 1
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 1

Φουσκωτό με δάπεδο πηχάκι - 2,30m

Μήκος: 2,30m
ΠΑΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 1
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 1

Φουσκωτό με δάπεδο αλουμινίου - 2,30m

Μήκος: 2,30m
ΠΑΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 1
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 1

Φουσκωτό με δάπεδο αλουμινίου - 2,70m

Μήκος: 2,70m
ΠΑΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 1
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 2

Φουσκωτό camouflage με δάπεδο αλουμινίου - 2,70m

Μήκος: 2,70m
ΠΑΓΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 1
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 2

Φουσκωτό με δάπεδο αλουμινίου - 3,30m

Μήκος: 3,30m
ΠΑΓΚΟI ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 2
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 2

Φουσκωτό με δάπεδο αλουμινίου - 3,60m

Μήκος: 3,60m
ΠΑΓΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 2
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 2

Φουσκωτό με δάπεδο αλουμινίου - 4,30m

Μήκος: 4,30m
ΠΑΓΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 2
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 2

Σύστημα Sailing

Σύστημα Sailing